Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: Η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και σε ισχύ

Χρόνος ανάγνωσης
less than
1 minute
Read so far

Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: Η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και σε ισχύ

Αύγουστος 31, 2018
Από: journalist
Τελευταία ενημέρωση: 5 έτη πριν

Διευκρινήσεις για τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).

“Μετά από πρόσφατα συμβάντα όπου εργοδότες ανά την Ελλάδα αρνούνται να λάβουν ιατρικές γνωματεύσεις αλλά και πιστοποιητικά τα οποία υπογράφουν ιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ”, επισημαίνει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος, «έχουμε να διευκρινίσουμε ότι, η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ορίζει τα ακόλουθα:

«1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.»

Επίσης, στο άρθρο 6 παρ.2 του Ν. 3627/07 (ΦΕΚ Α 292/24-12-2007) διευκρινίζεται ότι διαγράφηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005  το οποίο ανέφερε ότι «Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν». Θεωρούμε πως ορισμένοι εργοδότες, εσφαλμένα θεώρησαν πως καταργήθηκε όλη η παράγραφος. 

Συνεπώς είναι σαφές, χωρίς να επιδέχεται παρερμηνεία, ότι η ισοτιμία της υπογραφής όλων των ιατρών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και το αν είναι συμβεβλημένοι ή μη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Καλούμε τους εργοδότες να δέχονται τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις από οιοδήποτε ιατρό τα υπογράφει, χωρίς να ταλαιπωρούν τους ασθενείς.

Συνιστούμε στους συναδέλφους να έχουν φωτοαντίγραφο του ως άνω νόμου και να το επισυνάπτουν στα ιατρικά έγγραφα που εκδίδουν, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.|

Πηγή: www.iatronet.gr